Informe de Desenvolupament de Serveis Socials (DEC) Menorca

Data: 2018

Encàrrec: Consell Insular de Menorca a través d’Observatori Socioambiental de Menorca

Objectius: Mesurar el desenvolupament dels serveis socials de Menorca a nivell comparatiu amb altres territoris de les Illes Balears i de l’estat espanyol.

Detalls: Es tracta d’una adaptació de la metodologia emprada per l’Associació Estatal de Gerents i Directors de Serveis Socials, l’Índex DEC, a les especificitats de Menorca. L’Índex DEC mesura el grau de desenvolupament dels serveis socials, a partir de tres dimensions: drets, economia i cobertura. Cadascuna d’aquestes dimensions es composa d’una sèrie d’indicadors, als quals se li assigna una puntuació. Aquesta puntuació permet establir una mesura del grau de desenvolupament assolit, a partir de l’evolució temporal en un territori concret i la comparació amb altres territoris.