Lô per venir: estudi de perspectiva per Alaior

http://www.centreestudisalaior.org/?page_id=337

Data: 2011

Encàrrec: Centre d’Estudis Locals d’Alaior

Objectiu: Establir unes línies d’acció comunitària compartides per tots els agents socials del municipi, que guiïn les polítiques públiques locals a llarg termini.

Detalls: El resultat conté les línies estratègiques comunitàries i les propostes d’actuacions per a cadascuna d’elles. Per arribar a aquest resultat, primer es va portar a terme una anàlisi quantitativa de la situació del municipi. Aquesta anàlisi es va debatre en diferents grups de discussió sectorial, amb la participació de responsables polítics, tècnics i experts, on es van proposar propostes de millora. Després de recopilar i ordenar les propostes, aquestes es van presentar en dos tallers de participació ciutadana, per tancar una proposta definitiva. Per fer més atractiva la difusió dels resultats, es va elaborar un reportatge audiovisual, a partir d’entrevistes a alguns dels experts que van participar en els grups de discussió.