Sistema d’Indicadors de Benestar Social i Serveis Socials 2016 i 2017

Data: 2017 i 2018

Encàrrec: Consell Insular de Menorca a través de l’Observatori Socioambiental de Menorca

Objectius: Realitzar un seguiment anual de la situació de benestar social i la incidència dels serveis socials a Menorca.

Detalls: El sistema d’indicadors de benestar social i serveis socials conté 39 indicadors, amb dades actualitzades a 2017 i amb sèries temporals de diferents longituds, estructurats en sis apartats: serveis socials, demografia, família, infància, dependència i discapacitat i pobresa.