POP UP Store Shopper Experience Study (Chengdu i Beijing a Xina)

Data: 2016

Encàrrec: SmartRevenue

Objectiu: Analizar el funcionament d’un nou model de botiga centrada més amb l’experimentació de l’usuari.

Detall: L’equip d’Agrup360 va acompanyar a SmartRevenue en l’estudi “Consumer Experience Xina” de les empreses MAC, Bobbie Brown i Origins a les ciutats de Chengdu i Beijing el 2016.

Des d’Agrup360 es va coordinar les tasques de treball de camp a les dues ciutats. Alhora que també es van realitzar tasques d’observació etnogràfica i la realització del reportatge fotogràfic i vídeo. Finalment, també es va col·laborar en l’anàlisi, codificació i tractament de les dades, i es va donar suport en la redacció dels informes finals.

El 2017 es realitzar un post-estudi per veure els impactes de les recomanacions i canvis establerts segons els resultats del primer estudi.