PLA DE XOC SOCIAL I TERRITORIAL DE MOLINS DE REI AMB QUÒRUM

Data: 2018

Encàrrec: Quòrum

Objectiu: Elaborar la diagnosi del Pla de Xoc Social i Territorial de Molins de Rei.

Detall: Agrup360 va col·laborar amb la consultora Quòrum en la creació del document de Pla de Xoc Social i Territorial de Molins de Rei.

El Pla de Xoc de Molins de Rei s’emmarca dins l’Acord per la Cohesió Social i Territorial 2018-2023 que ha posat en marxa l’equip de govern, el qual preveu la creació d’un Consell de Cohesió Social i Territorial de Molins de Rei.

L’objectiu principal del Pla de Xoc és consensuar entre totes les forces polítiques un document, que juntament amb els annexos més operatius, assenyali el full de ruta per continuar treballant contra els efectes de la crisi en el municipi.

Membres de l’equip d’Agrup360 van ser els encarregats d’elaborar la diagnosi del Pla de Xoc i la redacció de l’informe final.