Porta a porta dins el marc del procés de participació “+60 Alt Empordà” Roses

Data: 2018

Encàrrec: Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Objectiu: Conèixer la situació social de les persones majors de 75 anys que viuen soles en el nucli antic de Roses

Detall: Agrup360 va ser l’encarregat de realitzar el projecte “Porta a porta dins el marc del procés de participació “+60 Alt Empordà a Roses” a la col·laboració de l’àrea de Benestar de l’Ajuntament de Roses i de l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, dins la línia de treball orientada a reforçar les accions de desenvolupament comunitari de millora social del municipi. En el marc d’aquest treball es va posar en marxa un programa d’acompanyament de persones majors de 75 anys que viuen soles al casc antic del municipi.

Per tal de posar en marxa adequadament les actuacions previstes en el període d’execució d’aquest programa, es va portar a terme un treball de camp (Porta a Porta) en el nucli antic de Roses, que va permetre conèixer de primera mà la realitat social d’aquest col·lectiu. Els objectius de l’estudi van ser els següents:

  • Detectar la situació social dels veïns i veïnes majors de 75 anys que viuen soles del barri.
  • Identificar els factors de risc social d’aquest col·lectiu.
  • Conèixer l’estat de conservació i manteniment dels habitatges en els quals viuen les persones majors.
  • Conèixer l’estat del barri (opinió sobre el barri, convivència entre veïns, possibles fonts de conflicte) i recollir propostes de millora i necessitats de mediació.
  • Identificar els agents i recursos de l’entorn així com elements facilitadors per a possibles intervencions de dinamització comunitària, prevenció o mediació.

En total es van realitzar 211 entrevistes