Participació Ciutadana


PROCESSOS PARTICIPATIUS DES DE LES INSTITUCIONS

Fes partícip de la ciutadania i dels agents socials en la governança de les institucions públiques. Dissenyem, elaborem, dinamitzem i fem el seguiment dels diferents processos participatius existents: pressupostos participatius, consultes populars, tallers participatius, agendes locals 21, consells municipals, defensors de la ciutadania, entre d’altres.

SUPORT A L’ASSOCIACIONSIME

Fes que la teva entitat tingui incidència en la societat. Avaluem la situació de la seva entitat, acompanyem en la realització de tràmits burocràtics, realitzem formació i dinàmiques de cohesió de la base social, organitzem activitats, entre d’altres.

BALANÇ SOCIAL

Coneix els teus aspectes forts com a empresa d’economia social i en quins aspectes cal que milloris. Assessorem en la realització del balanç social, recollim les dades i analitzem els resultats.

PLANS SECTORIALS

Tingues un pla ben compartit i definit, que guiï l’actuació pública dels propers anys de manera coherent i eficient. Treballem en totes les fases per a l’elaboració del pla, des de la seva diagnosi a l’elaboració de propostes.

AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Sigues eficient en la gestió dels recursos públics i eficaç en la teva actuació. Assessorem en l’elaboració de polítiques públiques, emprem mètodes d’anàlisi per determinar la idoneïtat de la seva aplicació, i mesurem el seu grau de compliment 

PROJECTES

Pla de Xoc Social i Territorial de Molins de Rei

Pressupostos Participatius Consell Insular de Menorca

Plans Locals de Joventut 

Porta a Porta en el programa de millora social del Pla de Barris de l’Escala