Polítiques públiques


PLANS SECTORIALS

Tingues un pla ben compartit i definit, que guiï l’actuació pública dels propers anys de manera coherent i eficient. Treballem en totes les fases per a l’elaboració del pla, des de la seva diagnosi a l’elaboració de propostes.

AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Sigues eficient en la gestió dels recursos públics i eficaç en la teva actuació. Assessorem en l’elaboració de polítiques públiques, emprem mètodes d’anàlisi per determinar la idoneïtat de la seva aplicació, i mesurem el seu grau de compliment