Recerca social


TREBALL DE CAMP

Coneix de primera mà com viuen o què pensen les persones. Apliquem les tècniques més adients segons les necessitats de cada projecte: enquesta (presencial i online), entrevistes en profunditat, grups de discussió, observació participant, entre d’altres.

TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES

Pren decisions en base a dades adients i argumentacions sòlides. Avaluem la idoneïtat i la fiabilitat de les dades amb les quals es treballen, i les tractem amb els programes més adients segons el cas (Excel, SPSS, UCINET, Atlas) i en fem l’anàlisi corresponent.

SISTEMES D’INDICADORS

Fes un seguiment de l’evolució del teu entorn social i de la teva gestió que et permeti valorar tendències. Dissenyem un sistema d’indicadors ajustat als seus objectius, recopilem les dades necessàries i elaborem els informes de seguiment.

PROJECTES

Porta a porta dins el marc del procés de participació “+60 Alt Empordà” Roses

Pla de Xoc Social i Territorial de Molins de Rei

Estudi d’Afluència de Persones a les Platges de Menorca

Porta a Porta en el programa de millora social del Pla de Barris de l’Escala

Lô per venir

Diagnosi inicial de l’exclusió residencial a Menorca

Sistema d’Indicadors de Benestar Social i Serveis Socials 2016 i 2017