Sensibilització


TALLERS EDUCATIUS I MATERIALS DIDÀCTICS

Genera consciència sobre les problemàtiques socials i ambientals del nostre entorn per transformar les nostres societats. Emprem tot tipus de material, des del més tradicional, com objectes, al més modern, com audiovisuals i realitat augmentada, per elaborar els nostres recursos, com unitats didàctiques, jocs de rol interactius o documentals.

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS

Fes arribar el teu missatge a la societat per transformar la realitat. Organitzem esdeveniments a institucions públiques, a entitats sense ànim de lucre i empreses que siguin atractius per al públic i assoleixin la seva funció pels quals s’organitzen.

PROJECTES

Documental i sessions educatives “Allibereu L’Esperança”

Documental “El Cami de l’Escola” (Nicaragua- Menorca)

Tallers Sensibilització en marc del projecte “Escoles cooperants de Menorca”